Paarden op weide in de winter: heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van een schuilhok?

We kunnen er niet langer onderuit: De dagen worden korter en de nachten langer. Kortom: de winter komt er nu echt aan. Je paard op weide laten staan in de winter heeft verschillende voordelen.
 
Je moet er echter wel op letten dat er voldoende voedsel en beschutting aanwezig zijn. Maar hoe zit het met het plaatsen van een schuilhok? Heb je daar een vergunning voor nodig?
 
In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat beschutting in een weide verplicht is. De wet op het Dierenwelzijn legt maatregelen op in functie van het welzijn van onze dieren. Paarden krijgen in deze wet aandacht, in het bijzonder artikel 4 van de wet op het dierenwelzijn: “De paardachtigen die buiten worden gehouden, kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok”. Ook het “Activiteiten verslag 2018 van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn” benadrukt in het belang van voldoende schuilmogelijkheden voor dieren in de weide.  Het is dus met andere woorden verplicht om ervoor te zorgen dat paarden in een weide een plaats hebben waar ze kunnen schuilen voor de zon, regen en wind. Dit kan een ‘natuurlijke’ beschutting zijn zoals bijvoorbeeld een rij bomen maar er kan ook een schuilstal of stal voorzien worden. 
 
In principe heb je voor de bouw van een schuilstal een vergunning nodig tenzij aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
  • Het hok bestaat enkel uit houten wanden
  • De maximale hoogte van het hok is 3 meter
  • Het hok heeft minstens één open zijde
  • Het hok mag niet groter zijn dan 40m2 per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom
  • De stal mag niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied geplaatst worden, met uitzondering van parkgebieden 
  • De stal mag niet worden uitgerust zodat permanente stalling mogelijk is 
 
Enkel als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kan het hok zonder vergunning geplaatst worden. Zodra één van bovenstaande voorwaarden dus niet van toepassing is, is een vergunning wel noodzakelijk. 

Meer info over een schuilhof kijk even bij onze partner: DM.EQUINE
Vraag uw gratis schatting aan
Blijf op de hoogte